BDAR
Privatumo politika

Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorija

APIE LABORATORIJĄ

        2017 m. lapkričio 30 d. pasirašyta sutartis tarp Lietuvos Respublikos Prezidento įsteigtos Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Sekretoriato ir  Klaipėdos universiteto, kuria įsteigiama Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorija.

        KU SHMF Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorija (toliau   Laboratorija) yra savarankiškas Klaipėdos universiteto (toliau – KU) Socialinių  ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros padalinys.

        Nuo pat laboratorijos įkūrimo jos veiklą kuruoja Pedagogikos katedros profesorė dr. Ilona Klanienė (el. p. ilona.klaniene@ku.lt).

        Šios laboratorijos tikslas vykdyti mokslinius tyrimus tolerancijos ugdymo, įvairių žmogaus teisių pažeidimo, smurto, patyčių tarp mokinių apraiškų, tarpkultūrinio ugdymo, lygių galimybių užtikrinimo švietimo sistemoje srityse ir kita panašia tematika.  Siekiama tyrimų rezultatų pagrindu siūlyti moksliškai pagrįstus sprendimus patyčių, diskriminacijos, smurto  įveikai bei lygių galimybių visuomenėje užtikrinimui. Savo moksline veikla laboratorija prisideda prie vaikų, jaunimo, pedagogų ir kitų ugdytojų tolerancijos ugdymo vykdant įvairias socialines ir edukacines programas, projektus.

        Pagrindinės laboratorijos veiklos kryptys:

  1. Mokslinių tyrimų vykdymas ir jų rezultatų skelbimas akademinei bendruomenei bei visuomenei.
  2. Straipsnių, metodinių leidinių publikavimas tolerancijos ugdymo, visuomenės diskriminavimo, lygių galimybių užtikrinimo, tarpkultūrinio ugdymo tematika.
  3. Socialinių edukacinių projektų bei kitų renginių  skatinančių toleranciją tarp įvairių grupių visuomenėje įgyvendinimas ir kt.
  4. Įvairių edukacinių programų kūrimas ir (arba) adaptavimas žmogaus teisių pažeidimų, smurto, patyčių tarp mokinių prevencijos, tolerancijos ugdymo, lygių galimybių užtikrinimo tematika.
  5. Seminarų, mokymų, konferencijų, skirtų tolerancijos ugdymui visuomenėje, organizavimas.
  6. Šviečiamoji veikla ugdant toleranciją visuomenėje, ypač atskleidžiant savanoriškos veiklos indėlį į tolerancijos idėjų praktinį įgyvendinimą visuomenėje.
  7. Bendradarbiavimas su KU padaliniais ir įvairiomis institucijomis ir įstaigomis, vykdančiomis panašias veiklas Lietuvoje ir užsienyje  ir kt.

        Jau 10 metų Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorija kartu su socialiniais partneriais (Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija ir fondo Dvasinės pagalbos jaunimui centras) organizuoja tęstinę mokinių mokslinę konferenciją „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“. Iš viso per 2014–2022 m. konferencijose dalyvavo  642 mokiniai ir 360 pedagogų iš įvairių Lietuvos regionų.

Įvyko 10-oji mokinių mokslinė konferencija „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“

Daugiau skaityti čia

Konferencijos programa

9-OJI MOKINIŲ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „TOLERANTIŠKA MOKYKLA – SAUGI VISUOMENĖ“

NAUJIENOS

        2022 m. gruodžio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras „SOCIALINĖ VEIKLA MOKYKLOJE: PATRAUKLU AR NUOBODU? SAVANORYSTĖ KAIP PRASMINGA ALTERNATYVA“

       Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorija surengė virtualų renginį, skirtą LR Seimo paskelbtiems Savanorystės metams.

       Profesorė dr. Ilona Klanienė pakvietė dalyvius diskusijai pristatydama mokslinius tyrimus, kurie rodo mokinių savanoriškos veiklos naudą bendruomenei. Šiuos teiginius papildė A. Glybinos pranešimas. Socialinės pedagogikos programos absolventė pristatė sėkmingai apginto magistro darbo rezultatus, kurie patvirtina, kokia neįkainojama yra savanorių pagalba vaikams įveikiant įvarius sunkumus. Kita Pedagogikos katedros absolventė Kristina Rutienė pristatė Dvasinės pagalbos jaunimui centro veiklą, akcentuodama savanoriškos veiklos naudą vaikams, pačiam savanoriui ir visuomenei. Dalyvių susidomėjimo sulaukė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos skyriaus atstovų (vadovės Jolantos  Jonikienės ir jos kolegės Lauros Paulauskaitės) pranešimas apie šios organizacijos veiklą.  Mokinių savanoriškos veiklos organizavimo patirtimis pasidalino Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos tikybos mokytoja, ekspertė dr. Veronika Lileikienė. Lektorė ne tik pristatė savanoriškos veiklos patirtį, bet ir mokinių refleksijas, kurios atskleidė mokinių motyvus savanoriškai veiklai, šios veiklos privalumus ir ribas. Apibendrinant lektorių ir seminaro dalyvių pasisakymus akcentuota, labai svarbu mokinius skatinti įsijungti į ilgalaikę savanorystę, kurti mokinių savanoriškų iniciatyvų palaikymo sistemą mokyklose bei vykdyti mokytojų ir tėvų / globėjų švietimą formuojant pozityvias nuostatas savanoriškos veiklos atžvilgiu.

ĮVYKUSIOS 8-OSIOS MOKINIŲ MOKSLINĖS KONFERENCIJOS „TOLERANTIŠKA MOKYKLA – SAUGI VISUOMENĖ“ NOMINANTAI

ĮVYKO 7-OJI MOKINIŲ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „TOLERANTIŠKA MOKYKLA – SAUGI VISUOMENĖ“

Klaipėdos universiteto SHMF Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorija ir partneriai – Klaipėdos m. savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija bei LPF „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ – lapkričio 20 d. organizavo tęstinę  7-ąją mokinių mokslinę konferenciją.

Šiemet ji buvo kitokia ir kiek neįprasta, nes konferencijos organizatoriai, mokiniai, pedagogai ir pagalbos specialistai susitiko diskusijai virtualioje erdvėje. Konferencijos tematika sulaukta virš 20-ties mokinių pranešimų ir kitų alternatyvių pateikčių (plakatų, tezių ir kt.). Smagu, kad virtuali konferencija neapribojo moksleivių dalyvavimo, nes sulaukta dalyvių iš Klaipėdos m. ir rajono, Kretingos, Jurbarko, Tauragės, Kauno, Vilniaus ir kt. ugdymo institucijų.

Šių metų konferencijoje skirtas dėmesys  jaunimo savanorystei stiprinant vaikų socialinę ir emocinę  gerovę.  Ilgametis Klaipėdos universiteto SHMF Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorijos partneris – fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ (DPJC) – šiemet švenčia savo veiklos 25-metį. DPJC įgyvendina įvairias programas, kurios skirtos vaikų ir jaunimo socialinei ir emocinei gerovei. Konferencija buvo skirta šiai sukakčiai paminėti, o visi kalbėję lektoriai vienokiu ar kitokiu būdu dalyvauja DPJC veikloje.

Konferenciją pradėjo prof. dr. I. Klanienė pranešimu mokiniams tema: „Savanorystė kaip jaunimo pagalbos ir savipagalbos forma“. Profesorė šia tematika yra apgynusi disertaciją, kurioje atsispindi DPJC atlikto mokslinio tyrimo rezultatai. Profesorės I. Klanienės ir DPJC bendradarbiavimas niekada nenutrūko. Ši konferencija tik vienas iš tokio bendradarbiavimo pavyzdžių. Kita pranešėja Kristina Rutienė, KU Socialinės pedagogikos absolventė, pristatė DPJC veiklą mokiniams, pedagogams, pagalbos specialistams. Baigusi Socialinės pedagogikos studijas Kristina pradėjo dirbti DPJC, o būdama dar studentė ten atliko praktiką. Dalyviai taip pat susidomėję klausėsi Socialinės pedagogikos programos studentės Alinos Glybinos, DPJC savanorės, pasidalinusios savo savanoriško darbo patirtimi.

Po pranešimų kompetentinga vertintojų komisija, kurių nariai buvo įvairių organizacijų atstovai, atrinko geriausius, moksliškiausius, originaliausius pranešimus ir skelbė nominacijas.  Komisijų pirmininkai apžvelgė visų mokinių atsiųstus pranešimus, pastebėdami, kad mokiniai labai aiškiai  išreiškė savo pilietinę poziciją, pristatydami atliktų  empirinių  tyrimų  savo mokyklose rezultatus, akcentuodami savanorystės prasmę, naudą, įgyvendinant tolerancijos principus praktikoje. Organizatoriai pastebėjo, kad kiekvienais metais kokybiškai keičiasi mokinių pranešimai, taikomi įvairesni socialinės aplinkos tyrimo metodai, kūrybiškiau pristatomi tyrimo rezultatai.

Konferencijos dalyviai buvo pakviesti į 2021 metais planuojamą organizuoti konferenciją, viliantis, kad ji vyks KU auditorijoje.