BDAR
Privatumo politika

Mokslinės veiklos kryptys

Informacija

Mokslinių tyrimų programos

Baltijos regiono kultūros tyrimai. Potemės:


 1. Sinchroniniai ir diachroniniai kalbų tyrimai;
 2. Filosofijos, religijos ir etnokultūros tyrimai;
 3. Literatūros ir meno tyrimai.

Žmogaus gerovės socioedukaciniai tyrimai. Potemės:


 1. Suaugusiųjų švietimo veikėjų profesionalizacija;
 2. Socialinė pedagoginė diskriminacijos prevencija;
 3. Švietimo kokybės vadyba kuriant gerovės visuomenę;
 4. Asmens ugdymosi sėkmingai karjerai veiksniai;
 5. Akademinės bendruomenės psichologinės gerovės veiksniai;
 6. Žmogaus dvasinės gerovės krikščioniškieji kontekstai;
 7. Vaikų gerovė informacinės kultūros ir modernių ugdymo technologijų plėtros sąlygomis;
 8. Meninis ugdymas žmogaus gerovei.
leidiniai_knygos.jpeg