BDAR
Privatumo politika

Leidiniai ir publikacijos

MOKSLO ŽURNALAI

 • Regional Formation and Development Studies (ISSN 2029-9370, e-ISSN 2351-6542)

 https://e-journals.ku.lt/journal/RFDS

        Socialinių mokslų srities mokslo žurnalas „Regionų formavimasis ir plėtros studijos“ yra ankstesnio žurnalo „Žmogiškieji ištekliai – pagrindinis regionų plėtros veiksnys“ (leisto 2007–2011 m.) tęsinys. Globalizacijos kontekste aktualus regionų darnaus vystymosi klausimas. Todėl pagrindinis mokslinio žurnalo tikslas – tirti regionų socialinę padėtį ir, remiantis gautais rezultatais, teikti siūlymus regioninei politikai, akcentuojant darnaus regiono vystymosi prielaidas. Lietuvos regioninės politikos problemos analizuojamos ES ir globalizacijos procesų kontekste. Pagal pagrindinius parametrus diagnozuojama dabartinė regionų ekonominė ir socialinė situacija, analizuojami kokybiniai darbo jėgos pokyčiai, migracijos procesai, pilietinės ir žinių visuomenės formavimosi regionuose prielaidos, verslo organizacijų valdymo efektyvumo didinimas, tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis. Kiekvieną straipsnį recenzuoja du mokslininkai. Žurnalas leidžiamas tris kartus per metus lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 • Res Humanitariae (ISSN 1822-7708, e-ISSN 2538-922X)

https://e-journals.ku.lt/journal/RH

        Leidinys, skirtas humanitariniams mokslams. Jame skelbiami filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos), filosofijos, etnologijos, istorijos, teologijos, teatrologijos ir kitų krypčių moksliniai straipsniai, recenzuojami reikšmingesni mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai, svarstomos pedagoginės ir mokslinės problemos.

MONOGRAFIJOS

2022 m.

 • Statneckytė, Simona. Lietuvos valstybės tarnybos tobulinimas europeizacijos perspektyvoje: monografija / Simona Statneckytė; Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2022. 157 p. ISBN 9786094811456.
 • Petkūnas, Darius. Prussian Liturgies: from the Reformation to the Prussian Union. Vol. 3: The Union Liturgy: monograph / Darius Petkūnas; University of Klaipėda. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2022. 694 p. ISBN 9786094811500.
 • Раманаускас, Юліус; Зіновчук, Віталій. Сільськогосподарські кооперативи у Литві: виклики розвитку і можливості їх подолання // Яке майбутнє сільськогосподарських кооперативів?: колективна монографія = What is the future of agricultural cooperatives? Житомир: Поліський національний університет, 2022. ISBN 9786177684717. p. 60–79.

2021 m.

 • Paužuolienė, Jurgita; Šimanskienė, Ligita. Organizacinė kultūra: vertinimas, formavimas, keitimas: monografija / Jurgita Paužuolienė, Ligita Šimanskienė; Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021, 335 p. ISBN 9786094810817.  
 • Balsys, Rimantas. Paganism of Lithuanians and Prussians. Vol. 2: monograph / Rimantas Balsys; Klaipėda university. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. 246 p. ISBN 9786094811074.    
 • Petkūnas, Darius. Prussian Liturgies: from the Reformation to the Prussian Union. Vol. 2: The Lutheran Liturgies in the age pietism and enlightenment: monograph / Darius Petkūnas; University of Klaipėda. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. 443 p. ISBN 9786094811029.
 • Rupšienė, Liudmila; Ratkevičienė, Milda; Saveljeva, Regina. Žmonės su negaliomis sveikatos sistemoje: aktualijos sveikatos darbuotojų edukacijos kontekste: monografija / Liudmila Rupšienė, Milda Ratkevičienė, Regina Saveljeva; Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. 391 p. ISBN 9786094811258.
 • Раманаускас, Юліус; Зіновчук, Віталій. Капітал фермерського кооперативу: від планування до накопичення (досвід Литви) // Капіталізація аграрного сектору економіки: колективна монографія. Житомир: Поліський національний університет, 2021. ISBN 9786177684571.

2020 m.

 • Tijūnėlienė, Ona. Changes in and the maturation of the science of education in Lithuania // Pedagogy and educational sciences in the post-soviet Baltic states, 1990–2004: changes and challenges: collective monograph. Riga: University of Latvia Press, 2020. ISBN 9789934185427. P. 238–250. DOI: 10.22364/bahp-pes.1990-2004.15.  
 • Jautakytė, Rasa. Changes in the content of music education in primary schools // Pedagogy and educational sciences in the post-soviet Baltic states, 1990-2004: changes and challenges: collective monograph. Riga: University of Latvia Press, 2020. ISBN 9789934185427. 166–174 p. DOI: 10.22364/bahp-pes.1990-2004.10.
 • Balsys, Rimantas. Paganism of Lithuanians and Prussians. Vol. 1 / Rimantas Balsys; Klaipėda university. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2020. ISBN 9786094810749.
 • Petkūnas, Darius. Prussian Liturgies: from the Reformation to the Prussian Union. Vol. 1: The Lutheran Liturgies in the Reformation Era and the Age of Orthodoxy: monograph / Darius Petkūnas; University of Klaipėda. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2020. 714 p. ISBN 9786094810695.
 • Juškienė, Vaineta. Restitution of religious education in Lithuania // Pedagogy and educational sciences in the post-soviet Baltic states, 1990–2004: changes and challenges: collective monograph. Riga: University of Latvia Press, 2020. ISBN 9789934185427.
 • Labanauskaitė, Daiva. Tarptautinio turizmo plėtra ir ekonominis vertinimas: monografija / Daiva Labanauskaitė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2020. 191 p. ISBN 9786094810381.
 • Kirtiklis, Kęstutis; Gedutis, Aldis. Tarp vertės ir poveikio: apie tikrą ir tariamą humanitarinių mokslų krizę ir jos įveikos būdus / Kęstas Kirtiklis, Aldis Gedutis. Vilnius: Jonas ir Jokūbas, 2020. 375 p. ISBN 9786098236057.
 • Jelen, Igor; Bučienė, Angelija; Chiavon, Francesco; Silvestri, Tommaso; Forrest, Katie Louise. The geography of Central Asia: human adaptations, natural processes and post-soviet transition / Igor Jelen, Angelija Bučienė, Francesco Chiavon, Tommaso Silvestri, Katie Louise Forrest. Cham : Springer, 2020. 358 p. (World Regional Geography Book Series, ISSN 2363-9083, eISSN 2363-9091). ISBN 9783030612658. eISBN 9783030612665. DOI: 10.1007/978-3-030-61266-5.
 • Zulumskytė, Aušrinė. Transformations of structural divisions of Lithuanian higher education institutions: case of the faculty of Pedagogy at Klaipėda university // Pedagogy and educational sciences in the post-soviet Baltic states, 1990–2004: changes and challenges: collective monograph. Riga: University of Latvia Press, 2020. ISBN 9789934185427. p. 69–82. DOI: 10.22364/bahp-pes.1990-2004.04.
 • Gomółka, Krystyna; Borucińska, Izabela; Civinskas, Remigijus; Stašys, Rimantas. Youth civic participation in the South Baltic region: example of Lithuania, Poland and Sweden / Krystyna Gomółka, Izabela Borucińska, Rimantas Stašys, Remigijus Civinskas. Warsaw: Poltext Ltd., 2020. 288 p. ISBN 9788381751339.

2019 m.

 • Anskaitis, Arnas; Butkus, Tomas; Červiakov, Vitalij; Christoph, Fink; Gansterer, Nikolaus; Gedutis, Aldis; Godienė, Giedrė; Kazlauskaitė, Sandra; Michelkevičius, Vytautas; Michelkevičė, Lina; Schmidt-Burkhardt, Astrit. Diagraminės vaizduotės atlasas: žemėlapiai tyrimuose, mene ir edukacijoje: kolektyvinė monografija = Atlas of diagrammatic imagination: maps in research, art and education / [autoriai: Arnas Anskaitis, Tomas S. Butkus, Vitalij Červiakov, Christoph Fink, Nikolaus Gansterer, Aldis Gedutis, Giedrė Godienė, Sandra Kazlauskaitė, Vytautas Michelkevičius, Lina Michelkevičė, Astrit Schmidt-Burkhardt]; sudarytojai Lina Michelkevičė, Vytautas Michelkevičius. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019. 208 p. ISBN 9786094473296. Prieiga internete http://www.mapping.lt/knyga-diagramines-vaizduotes-atlasas-zemelapiai-tyrimuose-mene-ir-edukacijoje/
 • Kraniauskienė, Sigita; Pocytė, Silva; Leiserovitz, Ruth Margarete Christine; Šutinienė, Irena. Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose: kolektyvinė monografija / Sigita Kraniauskienė, Silva Pocytė, Ruth Leiserowitz, Irena Šutinienė; Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras; Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. 470 p. ISBN 9786094810329.
 • Balčiūnienė, Asta; Meiliūnaitė, Violeta; Rinkauskienė, Regina. Kupiškėnų, uteniškių ir panevėžiškių paribio šnektos XXI amžiuje: kolektyvinė monografija / Asta Balčiūnienė, Violeta Meiliunaitė, Regina Rinkauskienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. 323 p. ISBN 9786094810527.  
 • Petrošienė, Lina. Shrovetide in Lithuania: carnival character songs in a sociocultural context: monograph / Lina Laurinavičiūtė-Petrošienė; Klaipėda university. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. 330 p. ISBN 9786094810398.
 • Раманаускас, Юлюс; Сташис, Римантас; Плотникова, М.Ф. Социалные вопросы развития сельских территорий // Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2019. ISBN 9786110114677. p. 251–286.

2018 m.

 • Šneiderienė, Agnė. Įmonių socialinės atsakomybės genezė ir raida: monografija / Agnė Šneiderienė; Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. 150 p. ISBN 9786094810077.
 • Čiočytė, Dalia; Gustaitienė, Asta; Jakaitė, Dalia; Šidlauskas, Marijus; Čiočytė, Dalia (sudarytojas). Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra: kolektyvinė monografija / Dalia Čiočytė (sudarytoja) [ir autorė], Asta Gustaitienė, Dalia Jakaitė, Marijus Šidlauskas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 589 p. ISBN 9786090700709. eISBN 9786090700693.
 • Melnikova, Julija. Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymas: monografija / Julija Melnikova; Klaipėdos universitetas. Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedra. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. 294 p. ISBN 9786094810176.

Konstantinas Bružas. Apie tai, kas neturi išnykti: XIX a. pab. – XX a. 8 dešimtmečio etnografinė Žemaitijos apylinkių medžiaga.  I knyga. Parengė, sudarė pastabas ir įvadinį straipsnį parašė Rimantas Balsys. Klaipėda: KU leidykla, 2017, 368 psl. (knygos leidybą iš dalies rėmė: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija).

Rimantas Balsys. Lietuvių ir prūsų religinė elgsena: aukojimai, draudimai, teofanijos. Klaipėda: KU leidykla, 2017.

Arvydas Ramonas. Krikščioniškoji eschatologija: doktrina apie mirtį ir paskutiniuosius dalykus. Klaipėda: KU leidykla, 2016.