BDAR
Privatumo politika
Konferencijos

Tradicijos ir modernybės sąveika

VII tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija

Tradicijos ir modernybės sąveika

EN LT

skiriama 100-osioms Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos ir
popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 30-osioms metinėms pažymėti. 

Klaipėdos universitetas
2023 m. lapkričio 16–17 d.

Rengėjai

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
Filologijos katedra ir  Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras

Kyjivo Taraso Ševčenkos nacionalinio universiteto
Švietimo ir mokslo filologijos instituto
Baltistikos centras


Zadaro universitetas,
Lingvistikos katedra


Tradicija šiuolaikiniame dinamiškame pasaulyje yra gana sunkiai apibrėžiamas konceptas.
Ji yra griežtų ribų neturintis, nuolat kintantis ir įvairiomis trajektorijomis besivystantis reiškinys.
Kviečiame susitelkti mokslinei diskusijai apie tradicijos kaitą:
reikšmingas tradiciniu laikomo fakto, dalyko, proceso ar reiškinio lūžio priežastis, pasekmes bei perspektyvas.

Moksliniuose pranešimuose siūlome aktualizuoti tradicijos ir modernybės sąveiką įvairiose srityse:

  • kalba,
  • etnologija ir folkloristika,
  • menas ir literatūra,
  • kultūros istorija ir religija.

2023 metais pažymime Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetį. Po Pirmojo pasaulinio karo Antantės valstybėms 1919 m. birželio 28 d. Versalio taikos sutartimi Klaipėdos kraštą atskyrus nuo Vokietijos ir perdavus administruoti Prancūzijai, šio krašto likimas tapo nenuspėjamas: jis galėjo atitekti Lenkijai, tapti laisvuoju (Freistaat) ar likti provokišku kraštu. Europoje susidarius palankiai politinei padėčiai, Lietuvos vyriausybė drauge su Klaipėdoje veikusiu Vyriausiuoju Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetu 1923 m. sausio 10–15 d. įvykdė Klaipėdos krašto sukilimą. Sukilėliams beveik visame Klaipėdos krašte per kelias dienas pavyko nuversti Prancūzijos valdžią ir paskelbti deklaraciją apie krašto prisijungimą prie Lietuvos Respublikos. Šis sukilimas yra vienas drąsiausių Lietuvos Respublikos vyriausybės žingsnių, sujungusių istorines baltų žemes – Mažąją ir Didžiąją Lietuvą – bei atvėrusių Lietuvai vartus į jūrą.

1993 m. popiežiaus Jono Pauliaus II ganytojiškas vizitas Lietuvoje: galutinio išsivadavimo iš komunizmo priespaudos simbolis ir krikščioniškosios vilties liudijimas.  

Konferencijos dedikacijos atveria galimybes skaityti pranešimus, kuriuose būtų atskleidžiami reikšmingi regionų, valstybių, vietovių formavimosi įvykiai, iškilios asmenybės bei jų poveikis kalboms ir kultūroms.

Konferencija bus rengiama kontaktiniu ir nuotoliniu būdu:

  • Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete, S. Nėries g. 5, Klaipėda, Lietuva
  • Vaizdo konferencijų platformoje ZOOM

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų. Tezes ir skaidres prašome parengti anglų kalba.

Pranešimų trukmė 20 min., 5 min. skiriamos diskusijoms.

Dalyvio anketą prašome užpildyti iki 2023 m. spalio 15 d. Jūsų dalyvavimą patvirtinančią informaciją pateiksime iki 2023 m. lapkričio 1 d.
Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir mokslinio straipsnio reikalavimus atitinkantys straipsniai bus spausdinami Klaipėdos universiteto moksliniame žurnale RES HUMANITARIAE, kuris yra referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse Index Copernicus ir EBSCO.