BDAR
Privatumo politika

Misija / Vizija / Tikslas

Apie fakultetą

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete organizuojamos visų trijų pakopų studijos bei mokslinė, kultūrinė ir edukacinė veikla.

Pagrindinis mūsų tikslas – rengti įvairiapusį universitetinį išsilavinimą turinčius aukštos kvalifikacijos ir plačios erudicijos humanitarinių, ugdymo ir socialinių mokslų specialistus Vakarų Lietuvai ir kitiems šalies regionams, siekiančius nuolat tobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei gebančius puoselėti ir skleisti humanistines vertybes. Siekiame, kad absolventai būtų atviri naujovėms, gebėtų įgytas žinias praktiškai taikyti įvairiose kultūros, švietimo, ugdymo įstaigose, verslo ir valstybinėse organizacijose.