BDAR
Privatumo politika

Podoktorantūros stažuotės

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete vykdomos podoktorantūros stažuotės:

    • „Lietuvos šeimų transnacionalinio gyvenimo patirties poveikis suaugystei: suaugusių vaikų atvejų analizė“. Projekto vadovė – prof. dr. Sigita Kraniauskienė.
    • „Jūrų uosto organizacinės ekosistemos atsparumo didinimo modelis, pagrįstas vadybinėmis intervencijomis. Projekto vadovė – prof. dr. Erika Župerkienė.
    • „Skaitmeninių technologijų integravimas į bendrojo ugdymo mokyklos tobulinimo procesus: inovatyvios skaitmeninės mokyklos modelio sukūrimas“. Stažuotoja – dr. Aleksandra Batuchina. Projekto vadovė – doc. dr. Julija Melnikova.
    • „Ideologinių, populistinių ir technokratinių diskursų santykis Lietuvos ir Ukrainos politiniuose laukuose“. Stažuotojas – dr. Karolis Jonutis. Projekto vadovas – prof. dr. Vaidutis Laurėnas.
    • Ūkio subjektų darnaus vystymosi įgūdžių formavimas taikant aplinkosauginio pėdsako metodus. Stažuotojas – dr. K. Biekša. Projekto vadovė – doc. dr. Violeta Valiulė.

Daugiau informacijos: https://www.ku.lt/lt/mokslas-3/podoktoranturos-stazuotes