BDAR
Privatumo politika

Projektai

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto mokslininkai vykdo tarptautinius ir nacionalinius mokslo ir studijų projektus, kurių rezultatai prisideda prie tvarios ekonominės, socialinės, kultūrinės ir kt. regiono plėtros.

Projektai finansuojami ERASMUS+, NORDPLUS programų lėšomis. Dalis nacionalinių mokslo projektų finansuojami Lietuvos mokslo tarybos.

Per 2022 m. Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto mokslininkai vykdė 31 projektą, iš kurių 13 pradėti 2022 m.:

 • 2022-10-01 – 2025-09-30 – Pliuralistinio švietimo Europos universitetuose skatinimas, siekiant kovoti su nematoma diskriminacija, susijusia su LGBTQ+ PRECIOUS (Erasmus+ programa)
 • 2022-11-03 – 2024-11-02 – Jūrų uosto organizacinės ekosistemos atsparumo didinimo modelis, pagrįstas vadybinėmis intervencijomis SEA ECO RES (Lietuvos mokslo taryba)
 • 2022-11-03 – 2024-11-02 – Lietuvos šeimų transnacionalinio gyvenimo patirties poveikis suaugystei: suaugusių vaikų atvejų analizė TransLiAd (LMT)
 • 2022-03-07 – 2023-04-30IREX’s Learn to Discern (L2D) metodologijos integravimas į pedagogų rengimo programas Klaipėdos universitete. L2DKU (The Media Literacy in the Baltics Program)
 • 2022-05-18 – 2022-11-30 – Ukrainos piliečių lietuvių kalbos ir kultūros kursų organizavimas kontaktiniu būdu (Švietimo mainų paramos fondas)

Vykdome

 1. Kuršių nerijos kuršininkų kalbos ir etninės kultūros archyvas: šaltinių skaitmeninimas. Vadovė prof. dr. D. Kiseliūnaitė (2014-03-01–2016-12-31).
 2. Kultūrinių idėjų transferas nacionalinio atgimimo kontekste: Prūsų Lietuvos ir Lietuvos dialogas. Vadovė prof. dr. R. Bončkutė (2014-03-01–2016-12-31)
 3. Lituanistikos mokslinio tyrimo projektas Kupiškėnų, panevėžiškių ir uteniškių paribio šnektos XXI a.: kalbų kontaktų aspektas. Vadovė doc. dr. Asta Balčiūnienė (2015–2017)
 4. Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos programos projektas Rašybos ir skyrybos tyrimas ir leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ rengimas. Vadovas prof. dr. A. Drukteinis (2016–2017)
 5. Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos programos Specialybės kalbos dėstymo projektas. Vadovas prof. dr. A. Drukteinis (2016–2016)
 6. ERASMUS + projektas INFINITUS – žinių apie disleksijos mokymą sklaida. Vadovė doc. dr. R. Gedutienė (2014–2016)
 7. COST veikla IS1401 Europiečių gebėjimų stiprinimas kuriant Europos raštingumo tyrėjų tinklą. Vadovė doc. dr. R. Gedutienė (2014–2018)
 8. COST-D-14049 IS1301 New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe. Projekto iniciatorius: Groningen universitetas, Nyderlandai. Vadovė prof. habil. dr. D. M. Stančienė (2014–2017).
 9. ERASMUS + programos KA2 veiklos projektas I HAVE RIGHTS (N°2016-1-FR01-KA201-024133). Projekto pagrindinis partneris: Réseau National d’Enseignement Supérieur Privé [RENASUP], Prancūzija. Projekto trukmė – 2 m. (2016-2018). Projekto vadovas KU – prof. dr. Liudmila Rupšienė.
 10. Lietuvos universitetų studentų alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo situacijos vertinimas. Vadovė prof. dr. Liudmila Rupšienė (2016-09-01‑2016-12-31).
 11. Vadovaujamos prof. dr. L. Rupšienės, lektorės dr. A. Batuchina, dr. J. Melnikova ir dr. G. Strakšienė vykdo ERASMUS plius projektą  Improving the initial education of adult immigrants. Jau įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas ir pradėtas pasiruošimas tyrimui – siekiant sužinoti migrantų socio-edukacinius poreikius projekto partnerių valstybėse. Partneriai yra aukštosios mokyklos ir nevyriausybinės organizacijos iš 5 šalių: Italijos, Belgijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Latvijos. Projekto trukmė – 24 mėn. (2016-2018)

Dalyvaujame

 1. Tarptautinis ESPAD projektas. Dalyvauja prof. dr. L. Rupšienė, asist. R. Saveljeva
 2. Baltijos pedagogikos istorikų asociacijos (Lietuva, Latvija, Estija) tęstinis (3-sis etapas) projektas Baltijos šalių edukaciniai iššūkiai ir kaita 1990– 2004 metais. Dalyvauja doc. dr. V. Raudys, prof. habil. dr. O. Tijūnėlienė, prof. dr. L.Žukauskienė, doc. dr. A. Zulumskytė, doc. dr. R. Jautakytė, doc. dr. J. Bukantienė, doc. dr. S. Petružienė, lekt. E. Barzdžiukienė, asist. R. Jarovaitienė (2015–2017).