BDAR
Privatumo politika

Vadybos katedra

APIE KATEDRĄ

        Vadybos katedrą prof. habil. dr. Antanas Seilius įkūrė 1995 metais. Kadangi vadybos mokslas Lietuvoje yra gana jaunas, studijų programos kurtos remiantis naujausia informacija ir žiniomis, gautomis iš JAV, Švedijos, Danijos ir Vokietijos universitetų, bei verslo organizacijų vadovų pasiūlymais.

        Darnus katedros kolektyvas aktyviai atlieka mokslinius tyrimus ir juos publikuoja, dalyvauja mokslinėse konferencijose, rengia projektines paraiškas. Šiuo metu katedroje dirba 28 dėstytojai, iš kurių net 8 doktorantai. Katedros dėstytojai turi praktinės patirties vadovaujant organizacijoms, ar kuriant verslus.

        Katedra turi socialinių partnerių, pvz, AB „Klaipėdos pienas“ yra įsteigęs kasmetinę stipendiją.

      Vadybos studijų krypties programų TIKSLAS – ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius konstruktyviai taikyti žinias apie organizacijų, institucijų ir kitų socialinių sistemų valdymą ir vystymą, pasirinkti tinkamus tyrimų metodus ir priemones, spręsti teorines ir praktines vadybos problemas, tęsti vadybos ir su ja susijusių krypčių studijas ir tyrimus, būti pasirengus nuolat tobulėti mokantis visą gyvenimą.

        Šiuo metu Vadybos katedra kviečia rinktis šias studijų programas (vykdomas lietuvių arba anglų kalba (dalis rusų kalba):

  1. bakalauro studijų programą Vadyba (trukmė 3,5 m.);
  2. magistrantūros studijų programą Verslo vadyba (2 m.);
  3. sutrumpintąsias pokolegijines studijas - bakalauro studijų programą Vadyba (2 m.);
  4. Vadybos krypties doktorantūros (4 m.) studijas (vykdomas kartu su VDU, MRU, VUŠA)

        Iki susitikimų auditorijose.