BDAR
Privatumo politika

Psichologijos katedra

Apie katedrą

Psichologijos katedra įsteigta 1991 m., įkūrus Klaipėdos universitetą. Katedros dėstytojai psichologijos disciplinas dėsto visuose Klaipėdos universiteto fakultetuose. Iš viso parengta ir realizuojama 60 bakalauro ir 30 magistro studijų pakopų sandai. Psichologijos katedra yra pasirašiusi Erasmus+ dvišalio bendradarbiavimo sutartis su Belgijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Portugalijos, Slovakijos ir Turkijos aukštosiomis mokyklomis. Katedros dėstytojai yra Lietuvos psichologų sąjungos, Lietuvos disleksijos asociacijos, ICOPE (International Council of Psychology Educators) ir ISSBD (International Society for the study of Behavioral Development) nariai.

Katedroje vykdomos bakalauro (pirmoji pakopa) ir magistrantūros (antroji pakopa) studijos. 2000 m. pradėta vykdyti Psichologijos bakalauro studijų programa, nuo 2003 m. – Pedagoginės psichologijos magistro programa. Nuo 2013 m. pradėta vykdyti pirmoji Lietuvoje Konsultavimo psichologijos magistro programa.

Studijos

Studijos Bakalauro Magistrantūros
Studijų programa Psichologija Pedagoginė psichologija Konsultavimo psichologija
Studijų forma Nuolatinės Ištęstinės Nuolatinės sesijinės (sutrumpintos) Ištęstinės Nuolatinės sesijinės
Studijų trukmė 4 metai Iki 6 metų 3 metai 3 metai 2 metai
Kokio pasirengimo asmenys priimami Turintys vidurinį išsilavinimą Turintys universitetinį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą arba baigę socialinių, humanitarinių ar biomedicinos mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas Turintys psichologijos bakalauro laipsnį
Studijų apimtis ECTS kreditais 240 240 180 120 120
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų bakalauras Socialinių mokslų magistras

Kontaktai

Klaipėdos universitetas
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Salomėjos Nėries g. 5
Klaipėda
 

 

Prof. dr. Jūratė Sučylaitė
Psichologijos katedros vedėja
Kabineto nr. 206 
Tel. (8 46) 398 628
El. p. jurate.sucylaite@ku.lt

 

Dalia Garjonytė
Studijų koordinatorė
Kabineto nr. 207
Tel. (8 46) 398634
El. p. psk.shmf@ku.lt

Gustė Laurinaitytė
Laborantė
Tel. (8 46) 398 630
El. p. guste.laurinaityte@ku.lt
 
 

 

Katedros darbuotojai

 

 

Kontaktai

Dėstomi dalykai

Moksliniai interesai

Psichologijos katedros vedėja

prof. dr. Jūratė Sučylaitė

jurate.sucylaite@ku.lt

tel. 8 46 398628

Psichikos sveikata ir jos priežiūra

Biopsichologija

Klinikinė psichologija

Interaktyvioji biblioterapija

Streso įveikimo technikos

 

Interaktyvioji biblioterapija / poezijos terapija

Egzistencinė psichologija

Prof. dr. Ramutė Čepienė

ramcepiene@gmail.com    

Šeimos psichologija

Raidos psichologija

Vaiko ir šeimos konsultavimas

Asmens psichologinio pažinimo metodai

 

Raidos ir pedagoginė psichologija

Šeimos psichologija

Prof. dr. Mindaugas Rugevičius

mindaugas.rugevicius@ku.lt   

Sveikatos psichologija

Emocijos ir motyvai

Psichologijos įvadas

 

Psichologinis įvertinimas

Emocijų psichologija

Sveikatos psichologija

Prof. dr. Audronė Liniauskaitė

audrone.liniauskaite@gmail.com

Raidos psichologija

Ugdymo psichologija

Karjeros psichologija

Karjeros konsultavimas

Pozityvioji psichologija

 

Laiko perspektyva

Raidos psichologija

Karjeros psichologija

Mokslo darbuotoja, prof. dr. Reda Gedutienė

reda.gedutiene@ku.lt

Pažinimo procesai: atmintis ir išmokimas

Pedagoginė psichologija

Krizių psichologija

Vaiko psichologinis pažinimas

Raidos ir mokymosi sutrikimai

Krizių ir dvasinių traumų psichologija

 

Raidos ir pedagoginė psichologija

Skaitymo ir rašymo sutrikimai (disleksija)

Psichologinis įvertinimas

Mokslo darbuotoja, doc. dr. Roma Šimulionienė

roma.simulioniene@ku.lt     

Pažinimo procesai: mąstymas ir kalbėjimas

Statistiniai metodai psichologiniuose tyrimuose

Psichologo etika ir profesinės veiklos standartai

Psichologo darbas ir etika švietimo sistemoje

Mokslinio darbo metodologija

Psichologijos istorija

Konflikto psichologija

Tarpkultūrinė psichologija

 

Psichikos sveikata

Tarpkultūrinė psichologija

Psichologinis įvertinimas

Kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologija

 

 

Doc. dr. Povilas Žakaitis

zakpov@gmail.com

Socialinė psichologija

Psichologijos įvadas

Organizacinė psichologija

Komunikacijos psichologija

Asocialaus elgesio psichologija

 

Socialinė psichologija

Doc. dr. Liana Brazdeikienė

brazdeikieneliana@gmail.com

Pažinimo procesai: jutimas, suvokimas, dėmesys

Psichologinio įvertinimo metodai

Psichologinis įvertinimas konsultavime

Neuropsichologija

Intelekto įvertinimas

Vaiko psichologinis įvertinimas

 

Psichologinis įvertinimas

Vaikystės psichologija Neuropsichologija

Specialieji ugdymo(si) poreikiai

 


 

Mokslo darbuotoja, lekt. dr. Raimonda Sadauskaitė

raimonda.sadauskaite@ku.lt

Bendravimo psichologija

Evoliucinė psichologija

Mokomoji praktika

Psichologija (anglų k.)

Psichologijos pagrindai

 

Asmenybės bruožai ir laiko perspektyva

Karjeros psichologija

Psichologinė gerovė

Lekt. dr. Viktorija Tarozienė

viktorija.taroziene@gmail.com

Psichologinis konsultavimas

Asmenybės funkcionavimo sunkumai

Grupių konsultavimas

 

Klinikinė psichologija

Raidos psichologija

Lekt. dr. Renata Arlauskienė

renata.arlauskiene@balticum-tv.lt   

Socialinė psichologija

Psichologijos metodai

Į sprendimą orientuota trumpalaikė psichoterapija

Sveikatos psichologija

Eismo psichologija

Lekt. Aldona Žakaitienė

aldonazak@gmail.com

Vaiko psichologija

Psichologijos metodai

Raidos psichologija

Asmenybės ir socialinė psichologija

Psichologijos įvadas

 

Raidos psichologija

Psichologijos metodai ir tyrimo proceso ypatumai

Lekt. Mindaugas Radušis

mindaugas.radusis@gmail.com

Konsultavimo teorija ir praktika

Intelekto įvertinimas

 

 

Lekt. Dalia Kujalienė

dkujaliene@gmail.com

Profesinė psichologo etika

Neįsisąmoninami psichikos reiškiniai,

Konsultavimo teorija ir praktika

 

Asmenybės psichologija

Psichologinis konsultavimas Organizacinė psichologija

Lekt. Žieda Mažeikaitė-Gylienė

ziedagyliene@gmail.com

Asmenybės psichologija

Psichologijos įvadas

 

Egzistencinė psichologija

Asmenybės psichologija

Asist. Dalia Klumbienė

dklumbiene@gmail.com

Psichologijos pagrindai

Psichologo darbas ir etika švietimo sistemoje

Streso įveikimo technikos

Pažintinė praktika

Pedagoginės psichologijos praktika

 

Psichologinis konsultavimas

Dailės terapija psichologo darbe

Asist. Ugnė Kundrotienė

kundrote@gmail.com

Vaiko psichologinis pažinimas

Specialioji pedagogika ir psichologija

Pedagoginė psichologija

Raidos psichologija

 

Raidos ir pedagoginė psichologija

Vaikystės psichologija

Pozityvioji psichologija

Doktor., asist. Olga Kirejeva

olga.kirejeva@ku.lt

Psichologijos įvadas (anglų k.)

Asmenybės ir socialinė psichologija (anglų k.)

Socialinis darbas su šeima (anglų ir lietuvių kalbomis)

 

 

Pagalbą teikiančių specialistų patiriamo moralinio distreso ir jo poveikio specialistų sveikatai prognozuojantys veiksniai

Psichosocialinės pagalbos pažeidžiamoms asmenų grupėms teikimo ypatumai

 

Asist. Dalius Kurlinkas

dalius.kurlinkas@gmail.com

Psichologinio konsultavimo procesas

Anomalioji psichologija

Psichologinis dvasinis konsultavimas

 

 

Asist. Teresa Sausaitis

teresa.sausaitis@gmail.com

Krizių ir dvasinių traumų psichologija

Psichologinis konsultavimas

Sveikatos psichologija

 

 

Asist. Agnė Steponavičiūtė

agsteponav@gmail.com

Pažinimo procesai: atmintis ir išmokimas

 

 

Asist. Ramunė Burkauskienė

ramune.kerzaite@gmail.com

Raidos psichologija

Konsultavimo teorija ir praktika

 

Psichologinis konsultavimas

Psichoterapija

Asist. Austėja Agnietė Čepulienė

austeja.cepuliene@gmail.com

Mokslinio darbo metodologija

Kokybiniai tyrimo metodai

Klinikinė psichologija

Suicidologija

Dvasingumas ir psichikos sveikata

Analitinė psichologija ir psichoterapija

 

Asist.  Donata Grakauskaitė- Šličienė

donatagrakauskaitesliciene@gmail.com

Klinikinė psichologija

Psichologinis įvertinimas konsultavime

 

 

Doc. dr. Antanas Kairys

antanas.kairys@fsf.vu.lt

Evoliucinė psichologija

 

 

Asist. Aušra Žiobakienė

ausraziobakiene@yahoo.com

Vaiko ir šeimos konsultavimas