BDAR
Privatumo politika

Pedagogikos katedra

APIE KATEDRĄ

        Pedagogikos katedros istorija prasideda 1991 m., kai tuometiniame Pedagogikos fakultete (dabar Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas) buvusios Vaikystės pedagogikos, Ugdymo metodikų, Socialinės pedagogikos, Meno pedagogikos ir Edukologijos katedros palaipsniui iki 2016 m. buvo reorganizuotos į Pedagogikos katedrą.

        Pedagogikos katedros veiklos kryptys:

  • vykdo trijų̨ pakopų̨ Ugdymo mokslų krypties grupės studijas: bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros;
  • vykdo papildomą tęstinę studijų̨ programą asmenims, turintiems aukštojo mokslo koleginį išsilavinimą̨;
  • kartu su Tęstinių studijų centru vykdo perkvalifikavimo modulines studijas, turintiems pedagogo profesinę kvalifikaciją ir siekiantiems kitos pedagoginės specializacijos;
  • kartu su Ispanijos lituanistinio švietimo mokykla Švyturys vykdo nuotolinį lituanistinį švietimą Ispanijos lietuvių vaikams;
  • vykdo mokslinius socialinius-edukacinius tyrimus, atsižvelgiant į Vakarų regiono poreikius ir nacionalinį bei tarptautinį reikšmingumą̨;
  • teikia socialines-edukacines paslaugas Vakarų Lietuvos regionui, vykdo projektines veiklas, organizuoja konferencijas bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto ir rajono ugdymo bei neformaliojo švietimo įstaigomis, su kitais universiteto padaliniais, šalies ir užsienio akademinėmis, mokslinėmis ir kitomis institucijomis.

        Pedagogikos katedroje vykdomos šios trijų studijų pakopų programos:

  • Vaikystės pedagogikos bakalauro studijų programa;
  • Edukologijos, Socialinės pedagogikos, Švietimo vadybos magistrantūros studijų programos;
  • Edukologijos doktorantūros studijų programa vykdoma kartu su kitais Lietuvos universitetais.

        Pedagogikos katedra kuruoja Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratoriją.