BDAR
Privatumo politika

Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedra

Katedroje vykdomos studijų programos

Pirmosios pakopos studijų programa:

Žurnalistika

 

Antrosios pakopos studijų programa:

Profesinė etika ir etikos auditas

 

Kontaktai

Katedros vedėja
doc. dr. Ernesta Molotokienė

Dėstomi dalykai:

 • Medijų etika
 • Logika
 • Filosofija

El. p. ernesta.molotokiene@ku.lt

Prof. dr. Petras Grecevičius

Dėstomi dalykai:

 • Kraštovaizdžio architektūros teorija ir istorija
 • Pastatų ir įrenginių tipologija
 • Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir tvarkyba
 • Šiuolaikinės kraštovaizdžio teorijos
 • Aplinkos planavimo ekonomika ir politika
 • Teritorijų planavimas

El. p. petras.grecevicius@gmail.com

 

Doc. dr. Rosita Vaičiulė

Dėstomi dalykai:

 • Edukacinė žurnalistika

El. p. rosita.vaiciule@ku.lt

Lekt. dr. Jonas Abromas

Dėstomi dalykai:

 • Teritorijų planavimas GIS kraštovaizdžio planavime
 • Susisiekimo sistemos
 • Kraštovaizdžio planavimo ir aplinkos dizaino studija 3
 • Priešdiplominė kraštovaizdžio projektavimo praktika
 • Regiono (miesto) kraštovaizdžio valdymas ir ekonomika
 • Rekreacinės gyvenvietės kraštovaizdžio planavimas
 • Architektūrinė kompiuterinė grafika
 • Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija

El. p. j.abromas@gmail.com

 

Lekt. dr. Raimondas Kazlauskas

Dėstomi dalykai:

 • Filosofija
 • Antikos istorija
 • Politinės minties istorija

El. p. kazlauskasrai@gmail.com

Lekt. Valdemaras Puodžiūnas

El. p. valdemaras.puodziunas@gmail.com

Asist. Martynas Vainorius

El. p. martynas.vainorius@ku.lt

Roma Marija Gabrienė

El. p. marija.gabriene@gmail.com

Asta Dykovienė

El. p. a.dykoviene@kl.lt 

 

Jolanta Beniušytė

El. p. benijola67@gmail.com