BDAR
Privatumo politika

Filologijos katedra

Katedros kontaktai

Filologijos katedra
S. Nėries g. 5, 211 kab., el. p. fk.shmf@ku.lt
92227 Klaipėda

Katedros vedėja
Doc. dr. Laima Kuprienė
El. paštas: laima.kupriene@ku.lt

Studijų koordinatorė Evelina Žukauskaitė
El. p.: fk.shmf@ku.ltevelina.zukauskaite@ku.lt
tel. 8-46 398524

0Z2A1428-scaled.jpeg

Katedros vedėja doc. dr. Laima Kuprienė

Dėstomi dalykai:

 • Vokiečių kalba (1-8)
 • Vokiečių kalbos leksikologija
 • Vokiečių kalbos stilistika
 • Sociolingvistika
 • Semantika ir pragmatika
 • Vokietijos kultūra ir visuomenė
 • Vokiečių kalba A1-B2

El. p. laima.kupriene@ku.lt

Moksliniai interesai

 • Pokalbio analizė
 • Sociolingvistika
 • Pragmatika
 • Užsienio kalbos dėstymo metodika

Studijų koordinatorė Evelina Žukauskaitė

211 kab., tel. 8 46 398 524

El. p.: fk.shmf@ku.ltevelina.zukauskaite@ku.lt

 

Prof. dr. Rimantas Balsys

Dėstomi dalykai:

 • Baltų mitologija;
 • Lyginamoji mitologija;
 • Baltų simbolių intertekstualumas.

El. p. rimantas.balsys@ku.lt

Moksliniai interesai

 • Etnologija
 • Mitologija
 • Folkloristika

Prof. dr. Dalia Pakalniškienė

Dėstomi dalykai:

 • Baltų kalbotyra;
 • Fonetika;
 • Lotynų kalba;
 • Sociolingvistikos pagrindai;
 • Lietuvių kalbos raida
 • Prūsų kalba;
 • Lietuvių kalba užsieniečiams.

El. p. dalia.pakalniskiene@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Baltų kalbos
 • Lietuvių kalbos istorija
 • Geolingvistika

Prof. dr. Roma Bončkutė

Dėstomi dalykai:

 • Vakarų Europos literatūra nuo viduramžių iki XIX a.;
 • Visuotinė literatūra (XIX a.);
 • Antikinė literatūra;
 • Lotynų kalba
 • Senoji lietuvių literatūra;
 • Lietuvių literatūra (XIX a.).

El. p. roma.bonckute@ku.lt

Moksliniai interesai

 • Lietuvių literatūros istorija
 • Tekstologija

Prof. dr. Albinas Drukteinis

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė kalba;
 • Sintaksė;
 • Funkcinė lingvistika;
 • Meninio teksto redagavimas;
 • Raštvedyba ir dokumentų kalba.

El. p. albinas.drukteinis@ku.lt

Moksliniai interesai

 • Lietuvių kalbos sintaksė
 • Sintaksinė semantika
 • Kalbos vartosenos teorija ir praktika
 • Jūreivystės terminija

Prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė

Dėstomi dalykai:

 • Kalbotyros įvadas;
 • Letonika
 • Baltiškoji onomastika
 • Morfologija ir žodžių daryba;
 • Latvių kalba ir kultūra;
 • Lyginamoji baltų kalbų gramatika.

El. p. uostas8@yahoo.comdalia.kiseliunaite@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Baltų kalbos
 • Geolingvistika
 • Onomastika
 • Sociolingvistika

Doc. dr. Vaida Drukteinytė

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė kalba;
 • Specialybės kalba;
 • Rašytinio teksto redagavimas;
 • Kalbos kultūra ir tvarkyba;
 • Lietuvių kalbos kultūra.

El. p. vaida.dru@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Taikomoji kalbotyra
 • Sintaksinė semantika
 • Kalbos dėstymas kitakalbiams

Doc. dr. Marijus Šidlauskas

Dėstomi dalykai:

 • Literatūros teorijos įvadas;
 • Lietuviųliteratūra (XX a.);
 • Naujoji lietuvių literatūra;
 • Literatūros teorija;
 • Literatūros sociologija;
 • Literatūros kritika;
 • Kūrybinis rašymas.

El. p. emsidla@yahoo.com

Moksliniai interesai

 • Lietuvių literatūros istorija
 • Literatūros kritika
 • Literatūros sociologija

Doc. dr. Alma Imbrasienė

Dėstomi dalykai:

 • Vokiečių kalba (1-8)
 • Vokiečių kalbos struktūra (1-2)
 • Vokietijos kultūra ir visuomenė
 • Vertimo praktikumas (vokiečių-lietuvių)
 • Dalykinė vokiečių kalba
 • Verslo diskursas vokiečių kalba
 • Vokiečių kalba A1-B2

El. p. imbrasienealma@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Kalbos istorija
 • Mažosios Lietuvos vokiškoji literatūra

Doc. dr. Solveiga Sušinskienė

Dėstomi dalykai:

 • Dalykinė anglų kalba
 • Anglų kalbos stilistika
 • Diskurso analizė
 • Retorika verslo komunikacijoje
 • Mokslinio darbo pagrindai
 • Taikomoji retorika
 • Verslo diskursas anglų kalba

El. p. solveigas@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Mokslinio teksto analizė
 • Komunikacinė ir semantinė sintaksė

Doc. dr. Laimutė Kasparė

Dėstomi dalykai:

 • Anglų kalba (7-8)
 • Teksto analizė ir vertimas (anglų-lietuvių-anglų)
 • Verslo diskursas anglų kalba

El. p. laikaspare@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Vertimo teorija
 • Leksikologija
 • Konceptualioji metafora

Lekt. dr. Jūratė Grigaitienė

Dėstomi dalykai:

 • Teatro meno pagrindai;
 • Teatrologinės minties raidos bruožai;
 • Dramos ir spektaklio analizė;
 • Performanso teorija ir praktika;
 • Socialinis teatras.

El. p. j.grigaitiene@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Teatro pedagogika
 • Vaikų ir jaunimo teatras
 • Šiuolaikinis lietuvių teatras
 • Lėlių teatras
 • Socialinis teatras
 • Mokyklinis teatras

Lekt. dr. Daiva Pagojienė

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė kalba;
 • Kalba ir stilius žurnalistikoje
 • Stilistika;
 • Lietuvių kalba užsieniečiams.

El. p. daiva.pagojiene@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Taikomoji kalbotyra

Lekt. dr. Dalia Jakulytė

Dėstomi dalykai:

 • Skaitmeninės technologijos filologijoje;
 • Lietuvių kalbos istorijos pradmenys;
 • Lotynų kalba;
 • Lietuvių kalbos raida;
 • Klasikinė graikų kalba.

El. p. dalia.jakulyte@ku.lt

Moksliniai interesai

 • Lietuvių kalbos istorija
 • Skaitmeninės technologijos filologijoje
 • Filologinių duomenų bazių kūrimas

doc. Virginija Kochanskytė

 • Teatrologija 1
 • Teatrologija 3

El. p. v.kochanskyte@gmail.com

 

Lekt. Sandra Degtiar

Dėstomi dalykai:

 • Anglų kalbos struktūra (1-2)
 • Anglų kalbos fonetika ir gramatika
 • Anglų kalbos leksikologija
 • Kalbotyros įvadas
 • Sociolingvistika
 • Teksto lingvistika

El. p. sandra.degtiar@hotmail.com

Moksliniai interesai

 • Taikomoji lingvistika

Lekt. Žaneta Čėsnienė

Dėstomi dalykai:

 • Vertimo teorija
 • Vertimo teorija ir praktikumas (anglų-lietuvių-anglų)
 • Vertimo raštu praktikumas
 • Anglų kalba (1-8)
 • Šiuolaikinės lingvistikos kryptys
 • Mokslinio darbo metodologija

El. p. zaneta.cesniene@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Vertimo teorija ir praktika
 • Teisinė kalba
 • Stilistika

Lekt. Virginija Jurgaitytė

Dėstomi dalykai:

 • Švedų kalba (1-8)
 • Švedų kalbos struktūra
 • Norvegų kalba A1-A2

El. p. svenska.ku@gmail.com

 

Moksliniai interesai

 • Lyginamoji kalbotyra
 • Vertimas
 • Lyginamosios kultūrų studijos

Lekt. James McGeever

Dėstomi dalykai:

 • Anglų kalba 5
 • Profesinė anglų kalba B2

El. p. james.mcgeever@ku.lt

Moksliniai interesai

 • Tvarus judumas mieste ir transporto planavimas
 • Tarptautinės darnaus vystymosi naujovės
 • „Žaliojo miestelio“ iniciatyvos

Lekt. Dalia Kavaliauskienė

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė anglų kalba

El. p. dkavaliauskiene@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Taikomoji lingvistika

Lekt. Vaida Žegunienė

Dėstomi dalykai:

 • Kultūrų komunikacija
 • Akademinis rašymas
 • Anglų kalba (5-6)
 • Praktika

El. p. vaidazeg@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Anglų kalbos mokymas(-sis)
 • Novatoriški anglų kalbos mokymo(-si) metodai
 • Specializuota (verslo) anglų kalba

Asist. Aleksas Eugenijus Kulvietis

Dėstomi dalykai:

 • Ispanų kalba

El. p. aekulvietis@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Ispanų kalbos mokymas(-sis)
 • Kalbotyra

Asist. Emilija Radušienė

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė anglų kalba
 • Anglų kalba (turizmo diskursas)
 • Anglų ankstyvoji literatūra
 • Literatūros seminaras
 • Anglų kalba (medijų diskursas)
 • Didžiosios Britanijos istorija ir kultūra
 • Vertimo raštu praktikumas
 • Amerikiečių apsakymas ir romanas

El. p. emilijaradusiene@yahoo.com

Moksliniai interesai

 • Anglų ir amerikiečių literatūra
 • Užsienio kalbų mokymo metodologija
 • Psicholingvistika

Vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Lina Petrošienė

El. p. lina.petrosiene@ku.lt

Moksliniai interesai

 • Etnologija
 • Etnomuzikologija
 • Etninio ir kultūrinio tapatumo tyrimai
 • Mažosios Lietuvos ir Vakarų Lietuvos kultūra

Vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Asta Balčiūnienė

Dėstomi dalykai:

 • Viešasis kalbėjimas;
 • Retorika;
 • Kalbotyros įvadas;
 • Bendroji kalbotyra;
 • Morfologija ir žodžių daryba.

El. p. asta.balciuniene@ku.lt

Moksliniai interesai

 • Lietuvių kalbos morfologija
 • Etnolingvistika
 • Geolingvistika

Mokslo darbuotoja dr. Kristina Blockytė-Naujokė

El. p. kristina.blockyte-naujoke@ku.lt

Moksliniai interesai

 • Etnologija
 • Folkloras
 • Etninė kultūra
 • Papročiai
 • Šventės

Doktorantai

 

 • Rita Balsevičiūtė
 • Ona Gaidamavičiūtė
 • Indrė Ignotaitė
 • Arina Ivanickaja
 • Ilzė Rudzāte
 • Žydrūnė Šalaviejūtė
 • Gailė Vanagienė
 • Irma Žąsytienė