BDAR
Privatumo politika

Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras

Informacija

Apie centrą

Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras savo ištakas siekia 1995 m., kai buvo įkurta tais metais KU Pedagogikos fakulteto Katechetikos katedra. Eilę metų katedroje darbavosi aukštos kvalifikacijos mokslininkai bei pedagogai, kurie rengė tikybos mokytojus ne tik Telšių vyskupijai, bet ir visai Lietuvai. Klaipėdos universitetui patiriant reformas 2015 metų lapkričio 4 d. Klaipėdos universiteto taryba patvirtino centrą, kaip Humanitarinių ir edukologijos mokslų fakulteto struktūrinį padalinį, o rektorius tų pačių metų lapkričio 16 d. įsteigė minėtą krikščionišką centrą. Dabar jis randasi Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete. Nuo 2019 m. centras įgavo ekumeninių bruožų, nes atėjo dirbti liuteronų mokslininkas doc. habil. dr. Darius Petkūnas, prisijungė ir Klaipėdos šeimos centro direktorius, KU kapelionas dr. Andrius Vaitkevičius. Taigi šiuo metu centre dirba šeši mokslų daktarai. Centro veikla integruoja Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos (LKMA) Klaipėdos skyriaus mokslinę veiklą, kuri vienija apie 10 narių iš kitų KU įvairių mokslo sričių. Palaikomi tarptautiniai ryšiai su kitais Europos universitetais (Romos, Florencijos, Helsinkio ir kitų), dalyvaujama konferencijose, keičiamasi dėstytojais tarp institucijų, keliama profesinė darbuotojų kvalifikacija, publikuojamos monografijos, straipsniai.

Centro veiklos tikslas – kryptingai tyrinėti krikščionybės raišką teologiniais, edukaciniais, ekumeniniais ir kultūriniais aspektais bei vykdyti religijos mokslų studijas Vakarų Lietuvoje. Centro mokslinė veikla vykdoma atsižvelgiant į Universiteto strategijoje keliamus humanistinių vertybių puoselėjimo bei tarpdiscipliniškumo didinimo principus: integruojant krikščioniškosios teologijos, edukologijos, Bažnyčios istorijos ir psichologijos mokslus.

88166303_2424262834461179_3802923150941880320_n.jpeg

Kuruojamos programos

Centras kuruoja Dvasinio konsultavimo ir asistavimo magistrantūros studijų programą (trukmė 2 m.). Studijos vyksta nuolatine sesijine forma. Jos tikslas – parengti dvasinius konsultantus/asistentus, gebančius šiandieniniame pasaulyje konsultuoti dvasinių krizių ir konfliktų, egzistencinių sunkumų bei problemų ištiktus žmones. Į sąvoką „žmonės“ patenka vaikai, jaunimas, susituokusios poros (šeimos), pagyvenę asmenys – tiek pavieniai individai, tiek ir grupės. Tai inovatyvi Lietuvoje, tarpšakinė plečiamoji magistrantūros studijų programa, susiejanti dviejų mokslų – religijos ir psichologijos – pasiekimus, ieškant tikėjimo ir psichologijos fenomenų sąlyčio taškų, galinčių padėti suprasti dvasinę krizę išgyvenančio asmens ypatumus, prognozuoti juos ir padėti juos valdyti. Programoje dirba tiek teologai, edukologai, tiek psichologijos mokslo specialistai. Programos paskirtis – ugdyti magistrantų kompetencijas savarankiškai ir analitiškai pasirenkant įvairius būdus ir, organizuojant kitų žmonių darbą, vykdyti sudėtingą, bet labai reikalingą dvasinio konsultavimo/asistavimo darbą, krizes bei įvairias problemas išgyvenančioje visuomenėje. Magistrantai rengiami konsultacinei veiklai sveikatos apsaugos, švietimo ir kitose sistemose; ši veikla pasižymės dideliu savarankiškumu ir analitiškumu, nes reikės pačiam pasirinkti veiklos būdus ir konsultuoti asmenis bei grupes.

Informacija

Baigus studijas

Baigus Dvasinio konsultavimo ir asistavimo magistrantūros studijas suteikiamas religijos mokslų magistro laipsnis. Programą baigę absolventai visų pirma gali dirbti dvasiniais asistentais ligoninėse pagal pareigybę. Dvasinio konsultavimo paslaugos gali būti teikiamos religinių bendruomenių organizacijose, parapijinėje veikloje bei visose įstaigose (pvz. „Caritas“, Maltos ordinas, šeimų centrai) kur reikalinga psichologinė ir dvasinė parama. Pagaliau tai gali būti veikla susijusi su įvairiopa pagalba pavyzdžiui prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms, kalinių reintegracija, pabėgėlių socialinė integracija, senų ir vienišų žmonių slauga, neįgalių žmonių globa, dvasinė pagalba socialiniuose vaikų dienos centruose ir t.t. Taip pat galima tęsti mokslus doktorantūroje.
 

Centras turi vardinę Jono Pauliaus II auditoriją ir metodinį kabinetą (biblioteką).

Centrui vadovauja centro vadovas mons. prof. (hp) dr. Arvydas Ramonas

Adresas: S. Nėries g. 5, 592227, Klaipėda. Tel: (8 46) 398614,  (8 46) 398613, el. paštas: arvydas.ramonas@outlook.com

69291920_2243072252580239_7930851051312250880_n.jpeg

Kontaktai

Centro vadovas prof. dr. Arvydas Ramonas

Dėstomi dalykai:

 • Religinių patirčių fenomenologija;
 • Konsultavimo procesas.

El. p. arvydas.ramonas@ku.lt

Tel. (8 46) 398613, 868216645

Moksliniai interesai

 • Teologija
 • Filosofija
 • Psichologija

Doc. habil. dr. Darius Petkūnas

El. p. darius.petkunas@ku.lt

Tel. 861138226

Moksliniai interesai
 • Bažnyčios istorija
 • Teologija

Doc. dr. Remigijus Oželis

Dėstomi dalykai:

 • Kaltė ir atleidimas Biblijoje;
 • Ligonių sielovada;
 • Krikščioniškoji paliatyvioji pagalba.

El. p. remigijuso@gmail.com

Tel. nr. 865251812

Moksliniai interesai
 • Šventojo Rašto teologija
 • Religinis ugdymas
 • Religinė simbolika

Doc. dr. Vaineta Juškienė

Dėstomi dalykai:

 • Asmens religinė raida
 • Mirties fenomenas religijose

El. p. vaineta.juskiene@ku.lt

Tel. 861274761

Moksliniai interesai
 • Teologija
 • Religinis ugdymas

Doc. dr. Vladas Gedgaudas

Dėstomi dalykai:

 • Krikščioniškoji antropologija

El. p. vladas@libero.it

Tel. 861102713

Moksliniai interesai
 • Teologija
 • Filosofija
 • Religijų istorija

Doc. dr. Andrius Vaitkevičius

Dėstomi dalykai:

 • Santuokinio gyvenimo krizių valdymas;
 • Asmens formavimasis šeimoje: dvasinių problemų sprendimai.

El. p. andriuvaitkeviciu@yahoo.com

Tel. 861642383

Moksliniai interesai
 • Teologija
 • Sociologija
 • Psichologija