BDAR
Privatumo politika

Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras

Apie katedrą

Nuo 2018 m. liepos mėn. 1 d. įgyvendinant Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto restruktūrizacijos planą, Socialinės geografijos katedra buvo reorganizuota į Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centrą, kuris yra savarankiškas Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto padalinys.

Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro vadovas doc. dr. Eduardas Spiriajevas

El. p. eduardas.spiriajevas@ku.lt, Tel.: 8 46 398 674

Kontaktai

Centro vadovas doc. dr. Eduardas Spiriajevas

Dėstomi dalykai:

 • Bendroji kartografija ir topografija
 • Pasaulio socialinė-ekonominė geografija
 • Regionistika ir regioninių tyrimų metodai
 • Visuomeninės geografijos teorija ir metodologija
 • Rekreacijos ir turizmo geografija
 • Tolimoji praktika

El. p. eduardas.spiriajevas@ku.lt 

Tel. 8 46 398 674, 8 685 48236

Moksliniai interesai

 • Lietuvos ir Baltijos šalių pakrančių regionų socialinė ir ekonominė geografija
 • Turizmo geografija ir turizmo plėtros procesai pasienio regionuose
 • Miestų socialinė ir ekonominė geografija
 • GIS taikymas socialiniuose tyrimuose

Prof. dr. Angelija Bučienė

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos gamtinė geografija
 • Landšaftų ekologija
 • Kraštovaizdžio geografija ir kraštotvarka
 • Geosferos ir gamtiniai procesai
 • Jūrų ūkio geografija

El. p. angelijab@gmail.com

Tel. 8 46 398 674

Moksliniai interesai

 • Baltijos jūros regiono darnios plėtros problemos ir sprendimai
 • Kraštovaizdžio geografija ir ekologija
 • Integruotas pajūrio regiono ir jūrų ūkio sektoriaus tvarkymas

Doc. dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

Dėstomi dalykai:

 • Europos Sąjungos geografija
 • Lietuvos socialinė ekonominė geografija
 • Regionų vystymasis
 • Specialioji praktika

El. p. daiva.verkuleviciute-kriukiene@ku.lt

Moksliniai interesai

 • Socialinių ir ekonominių procesų teritorinė analizė
 • Gyvenimo lygio ir gyvenimo kokybės teritoriniai tyrimai

Doc. dr. Irma Spiriajevienė

Dėstomi dalykai:

 • Elgesio geografija
 • Sveikatos geografija
 • Kokybinių tyrimų metodai visuomeninėje geografijoje

El. p. spiriajeviene@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Visuomenės elgesio geografiniai skirtumai
 • Mitybos geografija
 • Socialinių tyrimų metodologija

Lekt. Angelė Pakamorienė

Dėstomi dalykai:

 • Transporto ir komunikacijų geografija
 • Ekonominė geografija (ūkio šakos)
 • Lietuvos socialinė ir ekonominė geografija

El. p. pakamoriene@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Geografijos didaktika
 • Geografijos edukologija
 • Pasaulio socialinė ir ekonominė geografija
 • Plėtros geografija

Lekt. Erika Čepienė

Dėstomi dalykai:

 • Kultūrų geografija
 • Kaimo geografija

El. p. erikacepiene@gmail.com

Moksliniai interesai

 • Kaimų raida ir vystymasis
 • Socialiniai ir ekonominiai kaimų raidos ypatumai
 • Kaimo gyvenamųjų vietovių tyrimai

Asist. Elena Galinienė

Dėstomi dalykai:

 • GIS studijos
 • Urbanizacija ir miestų geografija

El. p. elenasynanovic@gmail.com